STAT 112-Principles of Statistics 2 (Section 4) dersi 06.02.2017 tarihinde (13:30-14:20 ) Y-325 numaralı sınıfta yapılacaktır.

STAT 112-Principles of Statistics 2 (Section 4) dersi 06.02.2017 tarihinde (13:30-14:20 ) Y-325 numaralı sınıfta yapılacaktır.