The STAT 112-Principles of Statistics 2 (Section 3) dersi 09.02.2017 tarihinde Y-324 numaralı sınıfta yapılacaktır.

The STAT 112-Principles of Statistics 2 (Section 3) dersi 09.02.2017 tarihinde Y-324 numaralı sınıfta yapılacaktır.